Inbank: lokata do 5,5% bez zakładania konta osobistego

Lokata z oprocentowaniem od 4% do 5,5% w zależności od wybranego okresu, wysoka kwota maksymalna, zdalne założenie i brak wymogu otwierania konta osobistego. Takie warunki oferuje Inbank – estoński bank działający od kilku lat w Polsce. Co istotne, ulokowane środki objęte są gwarancją odpowiednika polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a bank posiada zgodę na działalność wydaną przez polską Komisję Nadzoru Finansowego. Zapraszam po szczegóły!

Lokata Inbank Polska – parametry

  • lokatę założysz online na tej stronie bankowej. Zrobisz to wykonując przelew weryfikacyjny z twojego banku. Nie ma wymogu zakładania dodatkowych produktów – np. konta osobistego
  • minimalna kwota pojedynczej lokaty: 1 tys. zł
  • maksymalna kwota pojedynczej lokaty: 50 tys. zł
  • maksymalna łączna wartość wszystkich lokat od pojedynczego klienta: 1 000 000 zł (oznacza to, że możesz założyć kilka lokat, jednak ich suma nie może jednak przekroczyć tej kwoty)
  • oprocentowanie zależy od okresu, na jaki ulokujesz środki na danej lokacie:
Lokaty inbank - aktualne oprocentowanie - 2024

  • odsetki kapitalizowane są na koniec okresu. Zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą całych odsetek. Od naliczonych odsetek bank oblicza i odprowadza należny podatek (tzw. „podatek Belki”)

Inbank – co to za instytucja?

Inbank to estoński bank działający poprzez polski oddział na podstawie europejskiej licencji bankowej. Zgodę na działalność bank otrzymał od polskiej Komisji Nadzoru Finansowego 10 stycznia 2017 r. W Polsce Inbank bank specjalizuje się m.in. w dostarczaniu finansowania dla partnerów handlowych, a także rozwiązaniach ratalnych i finansowych dla sektora ubezpieczeniowego, medycznego, marketplace’ów oraz dla eCommerce.

Bezpieczeństwo lokat

Jak informuje bank, depozyty złożone w polskim oddziale Inbanku gwarantowane są przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond. Fundusz ten jest odpowiednikiem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Gwarancją objęte są depozyty wraz z odsetkami do pełnej wysokości, maksymalnie do 100 tysięcy euro w stosunku do pojedynczego depozytariusza. „Estoński system gwarantowania depozytów spełnia wszystkie warunki przewidziane dyrektywą Unii Europejskiej 94/19/EC wspólne dla wszystkich krajów członkowskich, w tym Polski” – zaznacza bank.


Sprawdź też:

Lokata VeloBank – aktualne oprocentowanie